THT Co., Ltd.
Ln 29, Huacheng Rd., Xinzhuang Dist. No.26
ROC-242, Taipei
Taiwan
+886 2 29949726
+886 2 29948505
www.thtech.com.tw