Jiangsu Imi Electric Vehicle Technology Co., Ltd.
Rongtang Road Yuqi Industrial Park, Huishan District, Jiangsu No. 8
214183, Wuxi
China
+86510838859770
www.jsimi.com