Hua Hsines Metal Manufactures Co. (Shen Zhen)
3rd Industrial Zone Da Wang Shan Village Shajing Town, Bao on County
518104, Shenzhen
China
+8675527225278
www.huahsines.com.tw