Taiwan Hanbin Machinery Co., Ltd.
Lingang Road Qingshui District No. 303Sec. 7
43643, Taichung CIty
Taiwan
+886 4 26110058
www.fastace.com