CHIEN KING Industrial Co., Ltd.
Pu Tsai Road, Nan kuang Village, Pu Yen Hsiang No. 34-15
ROC-51649, Changhua Hsien
Taiwan
+886 4 881 3644
+886 4 881 2804
www.ckic.com.tw