Chosen Co., Ltd.
Kanding Rd., Xianxi Township Lane 325
50744, Changhua County
Taiwan
+88647588889
www.chosen-hubs.com