FERTS Developing Enterprise Ltd.
Huayuan Evolution Building, No. 639, Jianguo North Road Rm. 1101
VRC-310004, Hangzhou, Zhejiang
China
+86 571 85083167
+86 571 85085159
www.chinaferts.com