Wheel Giant Inc.
Tzu-Chiang Rd. No. 193
50095, Changhua City
Taiwan
+886 4 7350500
www.biketaiwan.com