Supplier KEN CHANG Industrial Co. Ltd.

NO 13, L Chu Wei, Chin Ling, Hsiu Shui
ROC-.... Chunghua
Taiwan
Tel.:
+886-4-7684363
Fax:
+886-4-7684373

Website:
www.kcnc.com.tw