Supplier GENG HUNG Co., Ltd.

No. 1 - 16, Chang Ma Street, Ma Shing Tsuen, Shiou Suei
RC-5 04 Changhua County
Taiwan
Tel.:
+886 4 7511586 / 7
Fax:
+886 4 7613280

Website:
none